Referenties - Philip van Londen

Sinds 2004 heeft Philip veel organisaties geholpen
met Lean en de cultuurverandering die daar bij hoort.
Steeds met de modernste en bewezen inzichten.
Philip is Lean Black Belt. Gecertificeerd door de IASSC.

Bereik Philip via mail of bel 076 5209047:
woning-
corporatie
woning-
corporatie
adviesbureau
woningcorporaties
     
gerechts-
deurwaarder
diverse
gemeenten
chemisch
laboratorium
     
producent
bouwmateriaal
zorg-
instelling
adviesbureau
gemeenten
     
producent
industrie
coating-
bedrijf
coating-
bedrijf


Getuigschriften:
Ir. Philip van Londen
Lean Black Belt, gecertificeerd door de IASSC